Router Wifi Draytek Vigor2860

3.350.000 

  • Thông số kỹ thuật Router Wifi Draytek Vigor2860:

1. VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router => 2 in 1
2. 1 port VDSL/ADSL2+ & 1 Giga WAN port connect to FTTH/ADSL, Load balancing & Backup link.
3. 6 Gigabite LAN port with VLAN, Rate Limit control.
4. NAT throughput WAN2 upto 300Mbps
5. VPN sever with 32VPN tunnels (16 SSL VPN tunnels), 60Mbps VPN bandwith for IPSec. Easy for Branch-to-office, Teleworker- to-Office.
6. Bandwith management & Limit Session, QoS Function. Dynamic DNS; IP Alias for multi-NAT; Syslog, DNS cache & proxy. IP base & MAC add Internet Access Control.
7. Central VPN Management (TR-069) for Vigor series.
8. APM (AP Management): Central management for VigorAP (20 APs)
9. 2 USB port connect Mobile HDD for File Server, 3G/4G modem (WAN3, WAN4) or USB printer.
10. Firewall security with NAT, DoS & DDoS, DMZ, Packet Filtering, Multi Subnets.
11. Web content filter with CSM (Content Security Management)
12. Web portal: URL direct or show Message
13. Smart monitor (30pc): Xem nội dung chat, email, web… của từng user trên mạng
14. Kênh thuê riêng: L3VPN/L2VPN, Leased line

Mua Router Wifi Draytek Vigor2860 Hàng chính hãng – Giá tốt tại Hoàng Sơn Computer.

THÔNG TIN MUA HÀNG Địa chỉ: 237 LÊ HỒNG PHONG, QUY NHƠN
MST: 4101526893
HOTLINE: 078.771.6888
ZALO: 0903.513.007
Email: hotro@hoangsoncomputer.com
ZALO: 0903.513.007
  • Thông số kỹ thuật Router Wifi Draytek Vigor2860:

1. VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router => 2 in 1
2. 1 port VDSL/ADSL2+ & 1 Giga WAN port connect to FTTH/ADSL, Load balancing & Backup link.
3. 6 Gigabite LAN port with VLAN, Rate Limit control.
4. NAT throughput WAN2 upto 300Mbps
5. VPN sever with 32VPN tunnels (16 SSL VPN tunnels), 60Mbps VPN bandwith for IPSec. Easy for Branch-to-office, Teleworker- to-Office.
6. Bandwith management & Limit Session, QoS Function. Dynamic DNS; IP Alias for multi-NAT; Syslog, DNS cache & proxy. IP base & MAC add Internet Access Control.
7. Central VPN Management (TR-069) for Vigor series.
8. APM (AP Management): Central management for VigorAP (20 APs)
9. 2 USB port connect Mobile HDD for File Server, 3G/4G modem (WAN3, WAN4) or USB printer.
10. Firewall security with NAT, DoS & DDoS, DMZ, Packet Filtering, Multi Subnets.
11. Web content filter with CSM (Content Security Management)
12. Web portal: URL direct or show Message
13. Smart monitor (30pc): Xem nội dung chat, email, web… của từng user trên mạng
14. Kênh thuê riêng: L3VPN/L2VPN, Leased line Mua Router Wifi Draytek Vigor2860 Hàng chính hãng – Giá tốt tại Hoàng Sơn Computer.

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
  • Thông số kỹ thuật Router Wifi Draytek Vigor2860:

1. VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router => 2 in 1
2. 1 port VDSL/ADSL2+ & 1 Giga WAN port connect to FTTH/ADSL, Load balancing & Backup link.
3. 6 Gigabite LAN port with VLAN, Rate Limit control.
4. NAT throughput WAN2 upto 300Mbps
5. VPN sever with 32VPN tunnels (16 SSL VPN tunnels), 60Mbps VPN bandwith for IPSec. Easy for Branch-to-office, Teleworker- to-Office.
6. Bandwith management & Limit Session, QoS Function. Dynamic DNS; IP Alias for multi-NAT; Syslog, DNS cache & proxy. IP base & MAC add Internet Access Control.
7. Central VPN Management (TR-069) for Vigor series.
8. APM (AP Management): Central management for VigorAP (20 APs)
9. 2 USB port connect Mobile HDD for File Server, 3G/4G modem (WAN3, WAN4) or USB printer.
10. Firewall security with NAT, DoS & DDoS, DMZ, Packet Filtering, Multi Subnets.
11. Web content filter with CSM (Content Security Management)
12. Web portal: URL direct or show Message
13. Smart monitor (30pc): Xem nội dung chat, email, web… của từng user trên mạng
14. Kênh thuê riêng: L3VPN/L2VPN, Leased line Mua Router Wifi Draytek Vigor2860 Hàng chính hãng – Giá tốt tại Hoàng Sơn Computer.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM