Hoàng Sơn Computer

 CN1: 237 LÊ HỒNG PHONG, QUY NHƠN
 CN2: 114 NGÔ MÂY, QUY NHƠN