HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG - CHỐNG TRỘM

TRỌN BỘ BAO GỒM

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

CẢM BIẾN CỬA

ĐIỀU KHIỂN REMOTE