KỂ TỪ KHI HOÀNG SƠN
GIAO HÀNG THÀNH CÔNG
SẢN PHẨM LỖI
(do nhà cung cấp)
SẢN PHẨM KHÔNG LỖISẢN PHẨM LỖI
DO NGƯỜI SỬ DỤNG
7 ngày đầu tiênĐổi mới
Trả không thu phí
Không hỗ trợ đổi/trảBảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định của nhà cung cấp
8 - 30 ngàyBảo hànhKhông hỗ trợ đổi/trảBảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định của nhà cung cấp
30 ngày trở điBảo hànhKhông hỗ trợ đổi/trảBảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định của nhà cung cấp